Aviso público. Anulación de matrícula por falta de pago curso académico 2014-15.